Tesis Yönetimi Nedir ?

Gelişen teknoloji hizmet ve üretim faaliyet süreçlerini daha karmaşık hale getirmeye başlamıştır.Müşteri beklentilerinin artması ile taleplerin sınıflandırılması , incelenmesi , taleplere cevap sürelerinin ölçümlenmesi , optimal personel sayısının belirlenmesi tesis yönetim firmalarının hayatına devam etmesi için önemli ölçütlerdir.

Akıllı tesis yönetim uygulaması ile bu ölçütlerin hepsi kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Tesis yönetimi binalardaki daire sayılarının artması ile son yıllarda ihtiyaç duyulan hizmetlerin başında gelmeye başlamıştır. Özellikle Premium hizmet veren sitelerde ya da binalarda , temizlik, güvenlik, teknik hizmetler, foldhome rezervasyon , consierge, gibi uzmanlık gerektiren hizmetler uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu ekipler tesis yönetim firmaları tarafından oluşturuluyor.

Tesis yönetiminin geçmişine odaklanıldığında yönetim süreçleri hemen her bölgede temizlik ve güvenlik hizmetlerinin uzman şirketlere bırakılması ile başladığı görülür. Günümüzde sektörde önemli noktalara gelmiş firmalarında geçmişinde temizlik ve güvenlik sektörü ile işe başladığı görülmüştür.

Geçmişten günümüze gelişen teknoloji ile beraber bina ve tesislerin özelliklerinde meydana gelen farklılıkların meydana getirdiği yeni ihtiyaçlar, yönetim süreçlerinde de yeni gelişmeler getirmiştir. Henüz yeni bir kavram olan tesis yönetiminin alanı, değişen durumlar paralelinde genişlemeye devam eder.

Yönetim faaliyetinin alt dalları incelendiğinde mimari planlama ve inşaat aşamalarından başlamak üzere, proje master planlarının oluşturulması, bütçeleme, kiralama ve gayrimenkul yönetimi, tedarik zinciri ve stok yönetimi, enerji planlaması ve yönetimi, otomasyon, bilgi işlem ve teknik hizmetler ile bakım-onarım faaliyetleri, çevre ve peyzaj düzenlemesi, temizlik ve atık yönetimi, yangın planlaması, güvenlik, kriz yönetimi, ulaştırma ve otoparklar, catering hizmetleri, insan kaynakları uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin tamamı modern tesis yönetimi anlayışı dâhilinde değerlendirilmektedir.

Bugünkü tesis yönetimi kavramının açıklamasına bakıldığında, yönetimde kullanılan tüm kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve paydaşlara artı değer olarak geri döndürülmesi anlamına gelir.